Деница Желязкова: CSR-ът е доброволно интегриране на ангажименти към обществото и околната среда в бизнес операциите на компаниите.

Интервю: Невена Котарова

09 ноември 2015 Рі.

За да е устойчив един бизнес, той трябва да търси начини да създаде доверие в клиентите си. Как корпоративната социална отговорност работи за изграждането на доверие, а и не само, разговаряме с Деница Желязкова – мениджър Търговски маркетинг в Avon Cosmetics Балкани:

 

Какво е всъщност CSR?


CSR e система от практики на отговорния бизнес, чрез които той създава социални, екологични и икономически ползи на работниците, бизнеса и обществото. Най-важното е, че тези практики не се провеждат в резултат на законодателни или други мерки, а представляват доброволно интегриране на ангажименти към обществото и околната среда в бизнес операциите на компаниите.

 

 

Какви качества трябва да притежава CSR специалистът?


Бих откроила две важни качества. На първо място, това е пълно познаване на бизнес организацията. За да бъде успешна КСО политиката на една компания, тя трябва да е неразривно свързана с нейната визия, мисия и ценности, така че служителите и клиентите на компанията да се припознаят в съответната кауза. Другото важно качество е умението за работа в екип. Дейността на КСО специалистът не може да се случва в изолация, той трябва да умее да ангажира различните функции и управленски нива в компанията с подкрепа за каузата. В много случаи успешната КСО програма изисква сътрудничество с неправителствения сектор и други компании, ангажирани със сходни каузи.

 

 

Тази година проектът, по който си работила за AVON - "Говори открито срещу домашното насилие", спечели първо място в категорията "Маркетинг, свързан с кауза" на наградите за отговорен бизнес. Какви бяха целите на проекта?


Това е глобална кампания на AVON, на която ние трябваше да намерим локалното звучене. От самото начало за нас беше важно да предизвикаме обществено говорене по темата за домашното насилие и да я извадим от анонимност. Толерантността към насилието в семейството всъщност е проблем на обществото, а не само на жертвата. Водещата цел на кампанията е да набира средства чрез продажбата на благотворителни продукти, чрез които подпомагаме усилията на шелтърите или убежищата, в които жертвите на насилие могат да получат първа помощ, както и безплатни юридически, психологически и здравни консултации. Това, което ни помогна да спечелим наградата, беше пълната ангажираност на служителите на AVON с каузата, както и реалната полза от направените дарения.

 

 

А какви резултати постигна?


Мисля, че сме още в началото на пътя. Видимите резултати до момента са в оказаната помощ за функционирането на шелтърите, финансираните от нас безплатни прегледи и консултации за жени, жертви на насили, фактът че подпомогнахме отварянето на ново убежище в Югоизточна България. По този начин се опитваме да помогнем на жертвите на насилие да направят първите крачки към това да си върнат живота, достойнството и правото на щастие. Много по-важна обаче е целта ни да проникнем зад вратите на домовете и да накараме жертвите и свидетелите на насилие да спрат да се примиряват и да излязат на светло. Тук имаме още много работа, защото се изправяме срещу някои вкоренени предразсъдъци на нашето общество - че никой не може да ми се меси в семейството, че жертвата сама си е виновна, че един-два шамара са си съвсем в реда на нещата и т.н.

 

 

Защо е важно компаниите да разработват CSR програми?


От една страна, живеем във време, когато всичко е свързано, социалните медии внасят един нов елемент на радикална прозрачност. Компаниите не могат да си позволят да правят бизнес, който нанася екологични и социални щети, защото потребителите вече имат много канали да се информират и остро да изразят своя отлив на доверие. От друга страна, защото именно доверието е най-ценният актив, а дългосрочната политика за устойчив бизнес е начинът компаниите да изградят качествено нови отношения между марката и потребителя.

« Обратно