Милена Атанасова: Ефективната вътрешна комуникация формира екипи, нагласи, прави от една компанията успешен бранд

Интервю: Невена Котарова

10 ноември 2015 Рі.

В много компании комуникацията между работещите в нея куца. Хората са подценявани, отношенията между тях не са от значение, а връзка между отделите няма. За рисковете на тази политика и как ефективната вътрешна комуникация подобрява бизнеса, разговаряме с Милена Атанасова, експерт по Връзки с обществеността и публични комуникации:

  

Чували сме, че служителите напускат лоши мениджъри, а не работата. Така ли е наистина?

 

В действителност монетата има две страни. Да, хората са тези, които формират работната среда. И ако мениджърът – независимо дали е генерален или на звено в компанията (отдел, бизнес юнит или пр.), е само формален лидер и не търси баланс – както казвам аз „не създава здравословна атмосфера, в която всички да се чувстват комфортно– – то тогава той би бил виновникът за ниската мотивация или ангажираност на служителите. 

Много мениджъри не оценяват хората в компанията/ отдела си обективно – това също е сериозна причина. Например някои мениджъри фаворизират едни и игнорират или дори унижават други; отчетливо изразяват персонално отношение, вкарват емоция, вместо да се базират на рациото и етичните стандарти... 

Това е само един от многото сценарии за ниска ефективност, дори за напускане на служителите. Има и други причини. Не забравяйте, че не само мениджърът ви оценява – оценяват ви и самите колеги; партньорите, с които работите; подизпълнители, клиенти... И когато човек не е избрал подходящата за себе си работа, той и да иска, не може да се разгърне. Респ. мениджърът вижда, че служителят не разполага със съответния потенциал и качества, и да иска – не може да подпомогне развитието му. Така че работата също е от значение. Ето защо напоследък колегите от HR все повече акцентират върху ранното кариерно консултиране и професионално ориентиране. Това е много важен процес и този момент не бива да се изпуска :)

 

Според теб каква е причината собственици на бизнеси и мениджъри да не умеят да комуникират с хората си?

 

О, причината далеч не е само една. Но най-често срещаната причина, според мен, е приоритизирането на бизнес целите пред самата комуникация като такава. А целите не могат да бъдат изпълнени и да има добър резултат, без една планирана и правилно реализирана комуникация – и вътрешна, и външна. В случая освен до приоритети, нещата опират също и до отношение. Или често – до липсата на такова. Някои мениджъри не възприемат хората си като най-ценния капитал, за тях те са просто средство, инструмент за изпълнение на целите. Наричат ги „изпълнители“/„служители“ / „подчинени“ / „персонал“. В подобна среда и най-талантливият, умен, креативен, проактивен и дори перфектно платен служител няма как да се чувства на мястото си, да се развива и да дава всичко от себе си. Респ. рано или късно започва да търси ново работно място, където ще бъде личност и ще може да се разгърне като професионалист.

 

Какво всъщност прави един мениджър Вътрешни комуникации?

 

Прави много неща, да не кажа „от всичко по малко“. Защото МВК е ходещата медия за всички в компанията. Той/ тя трябва да е наясно с всичко, което се случва; да знае защо се случва; да може първо да намери/получи/извлече тази информация, след това да селектира какво точно може да сподели от нея и накрая – да я комуникира правилно към различните групи служители, без това да „избоде очи“ вместо да „изпише вежди“... Т.е. МВК трябва да умее да подбира правилните механизми и инструменти, с които да достигне най-ефективно до съответните служители... Много качества се изискват за подобна позиция/ функция.

 

С какво помага на компанията ефективната вътрешна комуникация?


Не бих казала, че ефективната вътрешна комуникация просто помага. МВК може да е помощна функция на други отдели, но самата длъжност е ключова и тя практически съгражда и поддържа всеки добър екип. Ефективната вътрешна комуникация дори понякога формира екипи, формира също нагласи, прави от една компанията успешен бранд, защото благодарение на нея всеки служител се превръща в посланик на компанията, в която работи. Ако няма добра вътрешна комуникация, практически компанията е куха и отзивите за нея са негативни. Не бих посочвала конкретно, но имаме много примери пред нас за големи компании, за които настоящи и бивши служители не говорят добре. Това не е случайно. В този смисъл бих сравнила компанията с жив организъм – ако различните системи и органи не работят в синхрон, то той започва да боледува. А за да работят в синхрон, мозъкът трябва да подава към тях правилните сигнали. В случая мозъкът е точно МВК. Защото този човек работи в единство с всички важни функции в компанията – CEO, HR, PR, CIO, CFO и пр.

 

По-продуктивен ли е екипът в компания с ясна стратегия за вътрешна комуникация?

 

Аз ще се радвам да има повече компании с ясни стратегии за корпоративни комуникации въобще :) Иначе тук отговорът е категорично ДА. При това вътрешната комуникация може да бъде много лесно количествено и качествено измерима при избор на правилни инструменти за работа, което е голямо предимство за доказването на тази ефективност. Бих заключила, че всеки, уважаващ себе си мениджър с претенции да създава успешна организация, трябва да инвестира в добър специалист по вътрешни комуникации и постоянно да го развива.

« Обратно