Г-н Димитър Танков

Г-н Димитър Танков

Димитър Танков е търговски директор в CSC CITROEN. Има изключително богат опит в продажбите на стоки и услуги и задълбочени познания за психологията на бизнеса. Бил е на редица квалификационни курсове в CITROEN INTERNATIONAL.

Провеждал е редица обучения: Ефективни продажбени умения, Принципи на успешните продажби, Водене на търговски преговори, Умения за вземане на решения и анализ на информацията, Системи за оценка, Работа с трудни клиенти.

« Обратно