М3 College
ЛИЦЕНЗ

M3 College е лицензиран център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение от 2004 г.

Лицензът е издаден от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение) към Министерски съвет и гарантира на всички курсисти, че обученията, включени в програмата на M3 College, се провеждат съгласно ДОИ (Държавните образователни изисквания).

Лицензът също гарантира правото на M3 College да издава държавно признати удостоверения от МОН за придобиване на степен на професионална квалификация в направление „Маркетинг и реклама“.

След успешното преминаване на крайните изпити и заплащане на първоначално обявените такси, всеки курсист получава сертификат за успешно завършване – сертификатът е държавно признат документ от МОН, който удостоверява придобитите знания.

Целта на обученията в M3 College е да отговорят на потребността от бърза и ефективна квалификация и преквалификация. Курсовете са за всички, търсещи знания, умения и практическо обучение в сферата на PR и маркетинг, дигитални комуникации и социални медии. Курсовете са подходящи както за начинаещи, така и за професионалисти, търсещи натрупване на повече практически опит в тази сфера.

college@m3college.com
тел: +359889700435

Контакт