M3 COLLEGE Курс

M3 COLLEGE Курс

Креативно мислене в публичната комуникация с д-р Кирил Калев

За какво говорим?

Публичната комуникация е всеобхватна: тя започва с личното ни обкръжение -  работен екип, семейство, близки и виртуални приятели и е най-видима и многостранна в широката публична среда – корпоративна, медийна, обществена. Изпращането на креативни, положителни, градивни послания, както в тесен, така и в широк кръг, е пряко свързано с нашия начин на мислене – индивидуален и екипен.

Във всеки един от нас съществуват две АЗ, световноизвествият автор и “баща” на коучинга Тим Галуей ги нарича Аз 1 и Аз 2. Вслушайте се в себе си и открийте “гласовете” им: първият критичен, съмняващ се, отричащ, обвиняващ, вторият – позитивен, утвърждаващ, насочен към това, което всъщност сте, искате и правите.

В семейството, екипа, общността, с която работим нещата стават по-сложни. Много често негативните, отричащите, дърпащи назад гласове са мнозинство и възпрепятстват постигането на цели, промяна, развитието напред и пр.

Кои са принципите и предпоставките за креативно мислене, по какъв начин, коучингът насочен към резултати, подпомага осъзнатото положително мислене в човека и екипа, кои са полезните модели, които науката и практиката предоставят за решаване на конкретни казуси в публичната комуникация? Въпроси, с които се занивава този курс.

За кого е полезно?

Ако сте предприемач, ръководите малък, голям, семеен, публичен бизнес или организация и имате желание да развивате собстеното си разбиране и умения за постигане на положителни резултати сте на точното място. Дори да не сте свързани с бизнеса, но желаете да промените начина си на мислене към креативното, положителното и градивното във всяка една сфера от живота си, ще ви бъде полезно да разберете и осъзнаете колко мотивиращо е да мислим положително и креативно.

Обща продължителност на видеоуроците в курса - 76 мин.

Преподавател: д-р Кирил Калев

Кирил е акредитиран и сертифициран, професионален коуч за мотивация и личностно развитие. Завършил е инженерство и докторска дисертация в Технически университет Магдебург, Германия. Международният професионален опит и експертиза е в сферата на техническите науки, по-късно в медийните комуникации и предприемачество. Един от създателите и изпълнителен директор на първото българско частно “Радио FM+”, редактор, журналист, по-късно директор на културната програма “Христо Ботев” на БНР, посланик на България в Австрия.

В качеството си на член и председател на УС на АЙ СИ ЕФ България, част от International Coaching Federation (ICF) - най-голямата глобална организация на професионалния коучинг - работи за развитието и утвърждаването на коучинга като модерен и ефективен подход за развитие на лидери и организации. Разработва и прилага в практиката свои менторски и мотивационни коучинг програми за ръководители и техните екипи, разработени специално за структуроопределящи български и международни компании, малки, средни и семейни фирми, публични организации и др.

www.kalev.bg

Виж всички курсове