M3 COLLEGE Курс

M3 COLLEGE Курс

Презентационни умения с Росен Бъчваров

Този курс ще ви даде полезни насоки как да правите въздействащи и убедителни презентации. Той съчетава много малко теория и основно практически задачи, които ще ви помогнат да се чувствате по-спокойни и уверени пред публика. 

В рамките на курса ще поговорим за това как се взаимодейства с аудиторията, колко е важна обратната връзка и как да я провокираме и разчетем правилно; как да създадем запомнящи се послания, как да управляваме дискусиите по време на презентация и как да работим с т.нар. „проблемни" участници. В курса ще отделим време и на невербалната комуникация - външен вид и облекло, поза, стойка, движение в аудиторията, зрителен контакт, жестове и мимики, лицево изражение.

Курсът ще ви помогне, ако:

- искате да се преодолеете притеснението при говорене пред публика;

- очаквате да видите силните си страни и областите за подобрение като презентатор;

- искате да подобрите способността си да привличате и задържате вниманието на аудиторията, като правите запомнящи се презентации.

Основни акценти в програмата:

- Говорене пред публиказа разликата между успешна презентация и посредствено представяне;

- Взаимодействие с аудиторията –  управление на времето, външен вид и облекло, вербална и невербална комуникация, контакт с очите, движение в аудиторията,гласови качества, паузи и интонация, управление на сесията за въпроси и отговори, справяне с проблемни участници; 

- Запомнящата се презентация с Power Point – базови правила за графичния вид на презентацията; обща продължителност, структура и съдържание на слайдовете; технически трикове за привличане на вниманието на публиката; интерактивни способи за привличане на интерес – представяне на статистическа информация, графики, видео съдържание.

Целева групавсеки, който чувства ускорения си пулс, когато говори пред хора, и очаква да подобри уменията си за презентиране.

 

 За лектора

Росен Бъчваров ръководи комуникационната политика на Националната агенция за приходите повече от 15 години. Има богат опит в маркетингови проекти в публичния сектор в България и чужбина, включително образователни и проекти за реформи на Европейската комисия и Световната банка в Европа, Латинска Америка и Югоизточна Азия. Над 2000 души са получили полезни знания и умения в курсовете му по презентационни умения, стратегически комуникации и медийни интервюта.

Виж всички курсове