Видео

Видео

Създаване на PR съдържание

В този курс ще се убедите, че думите имат силата да събарят стени и да разпалват войни. Ще разберете обаче и как да ги използвате, за да постигате целите си. Ако искате да научите как да създавате качествено PR съдържаниеи да го насочвате към правилните хора и по правилния начин, този курс е за вас. Тук ще си отговорите на въпроса защо написването на добро прессъобщение е истинско изкуство и ще получите ценни съвети как да предавате въздействащи послания чрез текстовете си.

Виж всички