Видео

Видео

Презентационни умения

Този курс ще ви даде полезни насоки как да правите въздействащи и убедителни презентации. Той съчетава много малко теория и основно практически задачи, които ще ви помогнат да се чувствате по-спокойни и уверени пред публика.

Виж всички