Видео

Видео

Модерен PRочит на образованието

Този път избрахме да говорим за това, което те вълнува - дистанционно обучение, дигитализацията на образованието, социалните медии и връзките с обществеността. Доверихме се на лицата, която всички ние добре познаваме, защото вярваме в опита им.

Виж всички