Видео

Видео

Стани добър журналист, каквото и да ти струва това

В този курс ще разберете каква е истинската природа на журналистиката и кои са основните фактори, които формират добрия журналист. Ще научите по какъв начин да проверявате фактите и как да използвате различни източници на информация. Ще откриете, че журналистиката е работа не само с факти, но и с хора, а и за хора.

Виж всички